รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 611-612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุแขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1030002-282-680802-282-1396 - รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย581หนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร 1016002-420646502-8124322นายดำรงค์ อ่อนน่วมนายดำรงค์ อ่อนน่วมนายดำรงค์ อ่อนน่วม
3วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ2 ถนนมหาราชแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 10200026221919026221464นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นายอณาวุฒิ ชูทรัพย์นางเบ็ญจมาศ รอดพิทักษ์
4วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ2 ถนนมหาราชพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร 1020002-622191902-6221464นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางวรรธณี แช่มเชื้อ
5วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ99ศาลเจ้าพ่อเสือพระนครกรุงเทพมหานคร 1020002-035721502-0357215นางชนากานต์ ยืนยงนายไตรรัตน์ ยืนยงนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์
6วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน266/9ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร 1030002-2414278 02-6695198นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางปนัดดา พิริยชนานันท์
7วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์268 ถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร 1030002-243-544402-669-3216ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์นายสมนึก สมรรถกิจขจร
8วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา5 แยก 3อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร 102200-2521-82220-2521-8232ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดีดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดีนางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม
9วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ2 ซอยรามคำแหง 28 ถนนรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240023746843, 023746580นางระนัย กันมลนางสาววิวรรยา กันมลนางสาววิวรรยา กันมล
10วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ313-315 สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี ซอย 9)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260023314515027418398นายสุรสีห์ บุญคั้นผลนายสรรณ สินธุรัตน์นายสุเทพ สินธุรัตน์
11วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ4 ซอยแสงตะวัน ถนนสุขุมวิท 97/1แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260023112491 3027424712อ.เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญอ.ฉัตรชัย แสงหิรัญอ.เอกมล แสงหิรัญ
12วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย21 ซ.พัฒนาชนบท 4 ถ.ร่มเกล้า 1คลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 1052002-376-92110-2-376-921ดร.อุดม ชัยชนะพานิชดร.อุดม ชัยชนะพานิชนายนิพนธ์ ศุภตรัยวรพงษ์
13วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ127 ถนนเพชรเกษมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600024670045024580053นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์นายราชศักดิ์ จิตรพันธ์นายราชศักดิ์ จิตรพันธ์
14วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน378 ซ. อิสรภาพ 42 ถ.อิสรภาพต.วัดอรุณอ.บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600028911610024721010นายดุษฎี จุลชาตนายกฤษฎา จุลชาตนายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
15วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)46/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ต.วัดท่าพระอ.บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600028640358-6024129863นายพรชัย มงคลวนิชนายพรชัย มงคลวนิชรศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
16วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 41แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 1070002-434-615502-433-3647นางศิริมา พรนิมิตรนางศิริมา พรนิมิตรนางศิริมา พรนิมิตร
17วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81หนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร 10160028112590028148880ดร.อรพรรณ สินประสงค์ดร.อดิศร สินประสงค์ดร.อรพรรณ สินประสงค์
18วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู101 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษมหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร 10160024211388 0028106214นางระเอิบ แย้มชุติดร.นภวรรณ แย้มชุตินายประวิง รุ่นประพันธ์
19วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์313 ม.5ต.ทุ่งครุอ.ทุ่งครุกรุงเทพมหานคร 10140028158182028158183นายพิบูลย์ ยงค์กมล
20วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก686 ถนนจรัญสนิทวงค์บางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร 10700024230131024241228นางสุนีย์ แสงกวีเลิศดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ
21วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา588/23แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400022463577026429310นางสาวเจริญศรี คงอำ่นางสาวชัญญาภัค เจริญสุขนายวิทยา สันตะจิตต์
22วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์1 ซ.สมปรารถนา ถ.ประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400022456314022456314นายอานนท์ สุวรรณปาลนายอานนท์ สุวรรณปาลนายสุเทพ หลักเพ็ชร
23วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์1 ถนนประชาสงเคราะห์ต.ดินแดงอ.ดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400022456314022456314นายอานนท์ สุวรรณปาลนายอานนท์ สุวรรณปาลนายสำรวย พงษ์สมบูรณ์
24โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร 1012002 6755075-026755083นายวิหาร ศรีหาพลนายวิหาร ศรีหาพลนายวิหาร ศรีหาพล
25วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ176 ซอย จันทน์ 18/7 ถนน จันทน์ ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร 1012002-287-446002-287-0500นายธรรมวรรธน์ สุติวรรธนวัตรนางนรวลัยทัศน์ ทัสสิมนต์นายธรรมวรรธน์ สุติวรรธนวัตร
26วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ279 ถนนริมคลองประปาประชาชื่นต.บางซื่ออ.บางซื่อกรุงเทพมหานคร 108000-2587-27770-2587-2777นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางสันธยา ชูทรัพย์นายเกษียร มีแต้ม
27วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพพณิชยการ4/10บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800025852028025852028นางสาวสุภาภรณ์ สัตยาคุณนางศิริวรรร พันธุมจินดานางอุบล แสงจรัสวิชัย
28วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ46ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900025884085029543730นายเผด็จ สิงห์กรณ์นางสาวพีรยารัฐ วีรฟองมณีนายเผด็จ สิงห์กรณ์
29วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน2 ซ.พหลโยธิน 24 ต.จอมพลอ.จตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900029392415025123722นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
30วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ5 ซอยลาดกระบัง34/1ลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520023272992-4023272995นางมยุรี โยธินนรธรรมนายวิทวัต โยธินนรธรรมนายวิทวัต โยธินนรธรรม
31โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย588ถนนเพชรบุรีราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400022513544022527644นายขจรพล บูรณะสมบัตินายขจรพล บูรณะสมบัตินายขจรพล บูรณะสมบัติ
32วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ438/17 ซอยราชวิถี 5ต.ถนนพญาไทอ.ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400022468342-3022468344นางสาววิชุดา รัตนเพียรนางสาววิชชาภร รัตนเพียรนางสุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ
33วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400026529625022552291บาทหลวงมานะชัย ธาราชัยบาทหลวงปิยะ พืชจันทร์บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
34วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนรา94ถนนพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400026563610-1022515061ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจญ ขันธะชวนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจญ ขันธะชวนะนางสาวปัญจพร เอื้อจงประสิทธิ์
35วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพสุขุมวิท 73พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร 1026002-311-233902-311-3840ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญดร.ภูวนัย สุวรรณธารา
36วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม3/1 ซ.ปรีดีพนมยงค์37 ถ.สุขุมวิท71คลองตันเหนือวัฒนา กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร 1011002-391903002-3927021ดร.วัลลภ สุวรรณดีดร.วัลลภ สุวรรณดีดร.วัลลภ สุวรรณดี
37วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน1 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม98บางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร 10160024442215024442216ผศ.ดร.อินทร์ จันทร์เจริญผศ.ดร.อินทร์ จันทร์เจริญผศ.ดร.จินตนา จันทร์เจริญ
38วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค374 ต.บางแคเหนืออ.บางแคกรุงเทพมหานคร 10160024550033028043886นายประพันธ์ ลักษณียนาวินนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวินนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
39วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์95/151 ถนนแจ้งวัฒนะแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1021002-521-395002-521-4463นายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการนายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการนางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
40วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)6/599 ซ.พหลโยธิน 52 แยก 11แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 10220029726111-8029726124ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรืองดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรืองดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
41วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ850คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร 1023002-517-399902-517-6737นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่มนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์
42วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค620 ถนนสามวาต.บางชันอ.คลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510029062949-5029062291นายปรีชา ศรีสง่านายปิยะณัฐ ศรีสง่านายปรวี ศรีสง่า
43วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260027448450-4023994622ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรืองนายสรยศ รุ่งเรืองดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
44วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล13/13 ม.17 ต.ศาลาธรรมสพน์อ.ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 10170028851040028851041นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์นางสาวพิรดารา จิตรพันธ์นางสาวดวงสมร กลิ่นเจริญ
45วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร136 ม.17ต.ศาลาธรรมสพน์อ.ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 10170024480917028851794ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
46วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์8 ซ.กาญจนาภิเษก 007บางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร 10160028042171-2028042173นายภิญโญ ภิรมย์นายภิญโญ ภิรมย์นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์
47วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ28/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38ต.ดอกไม้อ.ประเวศกรุงเทพมหานคร 102500232809434023280944 ตนายรถพร เกษมสันต์ ณ อยุธยานางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยานางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
48วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล1019 ถ.บางขุนเทียน - ชายทะเลต.ท่าข้ามอ.บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 10150024534600024536402ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธีดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธีดร.สมชาย เบ็ญจวรรณื
49วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ4 ถ. หทัยราษฎร์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร 10510025400056025400062นางอารมณ์ สุวรรณปาลนางอารมณ์ สุวรรณปาลนายชาญชัย สุวรรณปาล
50วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพถ.หทัยราษฏร์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร 10510021813042021813042นางสาวเยาวรัตน์ บุญปลอดนางสาวเยาวรัตน์ บุญปลอดนางกัญญา ภักดี
51วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ429 ถนนสามวาแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 1051002-175-364802-175-3650นางสาวนันทพร โสมสมบัตินายบำรุง ฤทธิ์อยู่นางสาวรัตติกร โสมสมบัติ
52วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ21/19 หมู่ 14 ซอยเอกชัย 114 ถนนเอกชัยบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร 101500-2450-38840-2450-3885นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูลนายณฏฐ์พงษ์ เอื้อพิพัฒนากูลนายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล
53วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ73 หมู่9แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 1053002-989-640102-543-1229นายมนตรี มาลีพันธุ์นายมนตรี มาลีพันธุ์นายมนตรี มาลีพันธุ์
54วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา285/2 สาธุประดิษฐ์19 สาธุประดิษฐ์ช่องนนทร๊ยานนาวากรุงเทพมหานคร 1012002 044 403702 020 4038นายพิสุทธิ์ ยงค์กมลนายพีระพันธ์ ยงค์กมลนางศุภรัตน์ ยิ่งนคร
55วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์99/1 ถนนบางบอน 3บางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร 10150024092891024092891นายพิบูลย์ ยงค์กมลนางสยมพร ทองเนื้อดีนางสาวณฤดี เพชรจันทมาศ
56วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร458ประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร 10250023291358023291355นายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์นางปิยรัชด์ สุรพงศ์ประภานายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์
57วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี (รอบเช้า - รอบบ่าย)290/1บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร 10150024530800024530800นายภูริสร์ ฐานปัญญาดร.ภักดี ฐานปัญญานายแดนชัย เปาจีน

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2567