รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 611-612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยแขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1030002-282-680802-282-1396สำนักพระราชวัง โดย คุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย581หนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร 1016002-420646502-8124322นายดำรงค์ อ่อนน่วมนายดำรงค์ อ่อนน่วมนายดำรงค์ อ่อนน่วม
3วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ98 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13 ถนนพระยาสุเรนทร์บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510025406656025406657นางศรินทิพย์ มีนมณีนางศรินทิพย์ มีนมณีนางศรินทิพย์ มีนมณี
4วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ2 ถนนมหาราชแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 10200026221919026221464นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นายอณาวุฒิ ชูทรัพย์นางปรัศนี ศิริธรรม
5วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ2 ถนนมหาราชพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร 1020002-622191902-6221464นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางวรรธณี แช่มเชื้อ
6วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ99ศาลเจ้าพ่อเสือพระนครกรุงเทพมหานคร 1020002-035721502-0357215นางชนากานต์ ยืนยงนายไตรรัตน์ ยืนยงนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์
7วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน266/9ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร 1030002-2414278 02-6695198นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางปนัดดา พิริยชนานันท์
8วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์268 ถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร 1030002-243-544402-669-3216ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์นายสมนึก สมรรถกิจขจร
9วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ43อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร 1022002-522-777702-986-1365นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์นางสุมนา เสือเอกนางรังษิณี คอทอง
10วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา5 แยก 3อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร 102200-2521-82220-2521-8232ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดีดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดีนางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม
11วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ2 ซอยรามคำแหง 28 ถนนรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240023746843, 023746580นางระนัย กันมลดร.สมาน กันมลดร.สมาน กันมล
12วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ313-315 สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี ซอย 9)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260023314515027418398นายสุรสีห์ บุญคั้นผลนายสรรณ สินธุรัตน์นายสุเทพ สินธุรัตน์
13วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ4 ซอยแสงตะวัน ถนนสุขุมวิท 97/1แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260023112491 3027424712อ.เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญอ.ฉัตรชัย แสงหิรัญอ.เอกมล แสงหิรัญ
14วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย288 หมู่ 1 ซ.พัฒนาชนบท 4 ถ.ร่มเกล้า 1คลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 101520-2737-66290-2737-6631นายคมจักร เจนธรากรณ์นายคมจักร เจนธรากรณ์นางปิยะจิต สามันสวน
15วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ127 ถนนเพชรเกษมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600024670045024580053นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์นายราชศักดิ์ จิตรพันธ์นายราชศักดิ์ จิตรพันธ์
16วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ202 ถนนเพชรเกษม 18วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600024578111024670151นายประวิทย์ สินประสงค์นายประวิทย์ สินประสงค์นายประวิทย์ สินประสงค์
17วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน378 ซ. อิสรภาพ 42 ถ.อิสรภาพต.วัดอรุณอ.บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600028911610024721010นายดุษฎี จุลชาตนายกฤษฎา จุลชาตนายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
18วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)46/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ต.วัดท่าพระอ.บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600028640358-6024129863นายพรชัย มงคลวนิชนายพรชัย มงคลวนิชรศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
19วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ202/4ต.ท่าพระอ.บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600024572778024577915ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
20วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ111คลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร 1060002-861079002-4375888นายบำรุง ศิริมังคละนายอภิกร ศิริมังคละนายประคอง ศักดิ์บริบูรณ์
21วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ188 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600024382222024382222ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่มนางสาวจุฑารัตน์ แสงลอย
22วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์18 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซอย 41ต.แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อยอ.เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 1070002-434-615502-433-3647ดร.ศิริมา พรนิมิตร
23วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81ต.หนองแขมอ.หนองแขมกรุงเทพมหานคร 10160028112590028148880ดร.อรพรรณ สินประสงค์ดร.อดิศร สินประสงค์ดร.อรพรรณ สินประสงค์
24วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู101 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษมหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร 10160024211388 0028106214นางระเอิบ แย้มชุติดร.นภวรรณ แย้มชุตินายประวิง รุ่นประพันธ์
25วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์313 ม.5ต.ทุ่งครุอ.ทุ่งครุกรุงเทพมหานคร 10140028158182028158183นายพิบูลย์ ยงค์กมล
26วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา40ต.บางพลัดอ.บางพลัดกรุงเทพมหานคร 10700+6681763329024356391นางนฤมล เลี้ยงรักษา
27วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก686 ถนนจรัญสนิทวงค์บางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร 10700024230131024241228นางสุนีย์ แสงกวีเลิศดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ
28วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา588/23แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400022463577026429310นางสาวเจริญศรี คงอำ่นางสาวชัญญาภัค เจริญสุขนายวิทยา สันตะจิตต์
29วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์1 ซ.สมปรารถนา ถ.ประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400022456314022456314นายอานนท์ สุวรรณปาลนายอานนท์ สุวรรณปาลนายสุเทพ หลักเพ็ชร
30วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์1 ถนนประชาสงเคราะห์ต.ดินแดงอ.ดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400022456314022456314นายอานนท์ สุวรรณปาลนายอานนท์ สุวรรณปาลนายสำรวย พงษ์สมบูรณ์
31โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร 1012002 6755075-026755083นายวิหาร ศรีหาพลนายวิหาร ศรีหาพลนายวิหาร ศรีหาพล
32วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ176 ซอย จันทน์ 18/7 ถนน จันทน์ ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร 1012002-287-446002-287-0500นายธรรมวรรธน์ สุติวรรธนวัตรนางนรวลัยทัศน์ ทัสสิมนต์นายธรรมวรรธน์ สุติวรรธนวัตร
33วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ279 ถนนริมคลองประปาประชาชื่นต.บางซื่ออ.บางซื่อกรุงเทพมหานคร 108000-2587-27770-2587-2777นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์นางสันธยา ดารารัตน์นายเกษียร มีแต้ม
34วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพพณิชยการ4/10บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800025852028025852028นางสาวสุภาภรณ์ สัตยาคุณนางศิริวรรร พันธุมจินดานางอุบล แสงจรัสวิชัย
35วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ46ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900025884085029543730นายเผด็จ สิงห์กรณ์นางสาวพีรยารัฐ วีรฟองมณีนายเผด็จ สิงห์กรณ์
36วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน2 ซ.พหลโยธิน 24 ต.จอมพลอ.จตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900029392415025123722นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
37วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ5 ซอยลาดกระบัง34/1ลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520023272992-4023272995นางมยุรี โยธินนรธรรมนายวิทวัต โยธินนรธรรมนายวิทวัต โยธินนรธรรม
38โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย588ถนนเพชรบุรีราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400022513544022527644ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติดร.พิเศศ บูรณะสมบัตินายขจรพล บูรณะสมบัติ
39วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ438/17 ซอยราชวิถี 5ต.ถนนพญาไทอ.ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400022468342-3022468344นางสาววิชุดา รัตนเพียรนางสาววิชชาภร รัตนเพียรนางสุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ
40วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400026529625022552291บาทหลวงมานะชัย ธาราชัยบาทหลวงปิยะ พืชจันทร์บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
41วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนรา94ถนนพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400026563610-1022515061ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจญ ขันธะชวนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจญ ขันธะชวนะนางสาวปัญจพร เอื้อจงประสิทธิ์
42วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพสุขุมวิท 73พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร 1026002-311-233902-311-3840ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญดร.ภูวนัย สุวรรณธารา
43วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม3/1 ซ.ปรีดีพนมยงค์37 ถ.สุขุมวิท71คลองตันเหนือวัฒนา กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร 1011002-391903002-3927021ดร.วัลลภ สุวรรณดีดร.วัลลภ สุวรรณดีดร.วัลลภ สุวรรณดี
44วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน1 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม98บางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร 10160024442215024442216ผศ.ดร.อินทร์ จันทร์เจริญผศ.ดร.อินทร์ จันทร์เจริญผศ.ดร.จินตนา จันทร์เจริญ
45วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค374 ต.บางแคเหนืออ.บางแคกรุงเทพมหานคร 10160024550033028043886นายประพันธ์ ลักษณียนาวินนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวินนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
46วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์95/151 ถนนแจ้งวัฒนะต.ตลาดบางเขนอ.หลักสี่กรุงเทพมหานคร 1021002-521-395002-521-4463นายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการนายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการนางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
47วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ sbac6/599 ซ.พหลโยธิน 52 แยก 11แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 10220029726111-8029726124ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรืองดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรืองดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
48วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ850คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร 1023002-517-399902-517-6737นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่มนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์
49วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค620 ถนนสามวาต.บางชันอ.คลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510029062949-5029062291นายปรีชา ศรีสง่านายปิยะณัฐ ศรีสง่านายปรวี ศรีสง่า
50วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260027448450-4023994622ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรืองนายสรยศ รุ่งเรืองดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
51วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล13/13 ม.17 ต.ศาลาธรรมสพน์อ.ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 10170028851040028851041นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์นางสาวพิรดารา จิตรพันธ์นางสาวดวงสมร กลิ่นเจริญ
52วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร136 ม.17ต.ศาลาธรรมสพน์อ.ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 10170024480917028851794ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
53วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์8 ซ.กาญจนาภิเษก 007บางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร 10160028042171-2028042173นายภิญโญ ภิรมย์นายภิญโญ ภิรมย์นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์
54วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ28/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38ต.ดอกไม้อ.ประเวศกรุงเทพมหานคร 102500232809434023280944 ตนายรถพร เกษมสันต์ ณ อยุธยานางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยานางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
55วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล1019 ถ.บางขุนเทียน - ชายทะเลต.ท่าข้ามอ.บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 10150024534600024536402ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธีดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธีดร.สมชาย เบ็ญจวรรณื
56วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี8 ซอยรามคำแหง 25 ถนนรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร 1024002-7186254-02-7186262นางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัยนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัยนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย
57วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ420/134 ถนนหทัยราษฎร์ 33/2บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510029065266029065266นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
58วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ4 ถ. หทัยราษฎร์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร 10510025400056025400062นางอารมณ์ สุวรรณปาลนางอารมณ์ สุวรรณปาลนายชาญชัย สุวรรณปาล
59วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพถ.หทัยราษฏร์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร 10510021813042021813042นางสาวเยาวรัตน์ บุญปลอดนางสาวเยาวรัตน์ บุญปลอดนางกัญญา ภักดี
60วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ429 ถนนสามวาแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 1051002-175-364802-175-3650นางสาวนันทพร โสมสมบัตินายบำรุง ฤทธิ์อยู่นางสาวรัตติกร โสมสมบัติ
61วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ1004 ถนนพระราม 3ต.บางโพงพางอ.ยานนาวากรุงเทพมหานคร 1012002-682764402-6828845นายยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์นายยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์นางสาวมารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์
62วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ21/19 หมู่ 14 ซอยเอกชัย 114 ถนนเอกชัยบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร 101500-2450-38840-2450-3885อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการรักษาการผู้อำนวยการ นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล
63วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ73 หมู่9ต.หนองจอกอ.หนองจอกกรุงเทพมหานคร 1053002-989-640102-543-1229นายมนตรี มาลีพันธุ์นายมนตรี มาลีพันธุ์นายมนตรี มาลีพันธุ์
64วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา285/2 สาธุประดิษฐ์19 สาธุประดิษฐ์ช่องนนทร๊ยานนาวากรุงเทพมหานคร 1012002 044 403702 020 4038นายพิบูลย์ ยงค์กมลนายพีระพันธ์ ยงค์กมลนายณัฏฐ์ภรณ์ ฉายาวาศ
65วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์99/1 ถนนบางบอน 3บางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร 10150024092891024092891นายพิบูลย์ ยงค์กมลนางสยมพร ทองเนื้อดีนางสาวณฤดี เพชรจันทมาศ
66วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร458ประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร 10250023291358023291355นายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์นางปิยรัชด์ สุรพงศ์ประภานายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์
67วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี290/1บางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร 1015002 453080002 4530877นายภักดี ฐานปัญญานายภักดี ฐานปัญญานายภักดี ฐานปัญญา

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2565