รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์บ้านใหม่ปากเกร็ด นนทบุรี11120025509215025900095พลตรีอภิชาติ ปัตตะนุพันเอกวุฑฒิเวทย์ เฟืองทองพันเอกไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
2วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา39/48 ม.3 ซอยลำลูกกา65ลาดสวายลำลูกกา ปทุมธานี12150025328090-3025328098ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณนางพัชรา พจน์ธนมาศดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ
3วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)330 ม.2 ถ.แพรกษาต.ท้ายบ้านใหม่อ.เมือง สมุทรปราการ1028002-382-747102-382-7471นางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูลนางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูลนางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูล
4โรงเรียนเกริกวิทยาลัย18/9 ถ.บางนา - ตราดบางโฉลงบางพลี สมุทรปราการ1054002-312524402-3125244นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
5วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ6/9 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ1054002-385550902-3855509 นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนางศรัณยา แสงหิรัญนางศรัณยา แสงหิรัญ
6วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)46/7 หมู่ 12บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ1054002-337382902-3373829นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์นายอนันท์ งามสะอาด
7วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ63/6 หมู่ที่ 21 ถนนคลองอาเสี่ยต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี สมุทรปราการ1054002-346-536102-346-5360ดร.ปฏิมา รุ่งเรืองนายสุนทร ประโยชน์อุดมกิจดร.ปฏิมา รุ่งเรือง
8วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ120/20บางเสาธงบางเสาธง สมุทรปราการ1057002-705353602-7053530นายอำพัน ผันประเสริฐนายอำพัน ผันประเสริฐนายประยุทธ ผันประเสริฐ
9วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ1027002-388-154102-388-1543นายเจต ประภามนตรีพงศ์นายสมศักดิ์ จินาพันธ์นางสาวสุภาพร พลภักดี
10วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรีธรรมโชติบางพุทราเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี16000036511907036511907ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์นางสาวจำปา พิมมาตย์นางละม้าย สิทธิพงษ์
11วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์14/5 หมู่ที่ 6ต.สวนใหญ่อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี1100002-967-505002-967-3932ดร.ณิชาภัทร จารุจินดาดร.กัณฐชา จารุจินดานางวรลักษณ์ ไชยเดชะ
12วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี1/2 หมู่ที่ 8 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรีบางกระสอเมืองนนทบุรี นนทบุรี1100002-1021823002-1021823นายสหัส เอกตระกูลนางวันเพ็ญ ศิริรัศมีวงศานายรชต กฤตธรรมวรรณ
13วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์20/29 ซอยวัดบัวขวัญ (งามวงศ์วาน 23) ถนนงามวงศ์วานต.บางเขนอ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี11000028212555 028212680คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาดคุณวิเชียร เนียมน้อม
14วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้ำท่่าทรายเมืองนนทบุรี นนทบุรี110000-25820-1110-2580-1111นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์
15วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ41/1 หมู่ 14ต.บางม่วงอ.บางใหญ่ นนทบุรี11140029247601-5029247606นายชยุต จุลชาตนายชยุต จุลชาตนางสาวกาญจนา คำศิริ
16วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี9 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนเพียร ถนนบางกรวย-ไทรน้อยต.โสนลอยอ.บางบัวทอง นนทบุรี11110025712690025717055นายวาชิต รัตนเพียรนายวาชิต รัตนเพียรนายวาชิต รัตนเพียร
17วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง91/2 ม.3ต.บางรักพัฒนาอ.บางบัวทอง นนทบุรี1111002 920-644002 920-8133นางประไพพรรณ เสมาเงิน
18วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ109/1 ถ.ภูมิเวทปากเกร็ดปากเกร็ด นนทบุรี11120029635051025796110นายภัทร วัฒนพฤกษานายพุฒิพงศ์ จันทร์อำไพนายพุฒิพงศ์ จันทร์อำไพ
19วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี54 ถ.รัตนาธิเบศร์ต.บางกระสออ.เมือง นนทบุรี11000025891133025899889นายประสาน ประวัติรุ่งเรืองนางประนอม วิโรจน์วรรณนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
20วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี100 ม.2 ต.บางรักน้อยอ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี110000816538211028042173นายภิญโญ ภิรมย์นางสุเนตร ภิรมย์ดร.โรจนะ ภิรมย์
21วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง16/3 ม.2ต.บางหลวงอ.เมือง ปทุมธานี1200002-581554802-9782844ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะนางสาวสุภาพร ชอบนิทัศน์
22วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี130 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์บ้านกลางเมืองปทุมธานี ปทุมธานี12000029796720029796721ดร.ชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายจตุรงค์ เพชรสงคราม
23วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร36/2 หมู่ 11 ซอยไอยรา 5ต.คลองสองอ.คลองหลวง ปทุมธานี1212002-908239202-9082534นายขจรศักดิ์ ไชยวงค์นายขจรศักดิ์ ไชยวงค์นายวิรัตน์ คันธารัตน์
24วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี33ละหารบางบัวทอง นนทบุรี111100926142812-นายอนันต์ วันแอเลาะนางอภินันท์ วันแอเลาะนายเมธัส วันแอเลาะ
25วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา31/40 หมู่ 5หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150095-4058798-นายนิติ เรืองรัตนากรนายนิติ เรืองรัตนากรนางสาวแก้วใจ เมียดคง
26วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา31/40 หมู่ 5หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150095-4058798-นายนิติ เรืองรัตนากรนายนิติ เรืองรัตนากรนางสาวแก้วใจ เมียดคง
27วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง69 หมู่.2บ้านโข้งอู่ทอง สุพรรณบุรี72160035969957035969957นางสาวลำยอง เหมือนงิ้วนางสาวปริญญาภรณ์ แก้วชัยฤทธิ์กุลนางสาวลำยอง เหมือนงิ้ว
28วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา21/23 หมู่ 2ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035321202035321163นางทิพาพร สันติตรานนท์นางทิพาพร สันติตรานนท์นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์
29วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา94 หมู่ 6ต.ไผ่ลิงอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035-335873035-335873 น.ส.สมจิตร ศิริเสนานายสรวรรธ ศิริเสนาน.ส.สมจิตร ศิริเสนา
30วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา21/48 หมู่ 2ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035242247035243052นางมาลา ชูกิตติกุลนางกนกรัตน์ ศรีกล่ำนายอาทิตย์ ชูกิตติกุล
31วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ123/1สามกอเสนา พระนครศรีอยุธยา13110083-1574342-นายธิภัทร สุวานิชนายธิภัทร สุวานิชนางดารารัตน์ นิลกระ
32วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ91/1 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะธนูอุทัย พระนครศรีอยุธยา13000035-336-335035-213-942นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์นางสุมนา เสือเอกนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์
33วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี5/45 ม.3ต.ป่าตาลอ.เมือง ลพบุรี150000632126222 036420691นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนายกิตติพงศ์ ไพรสณฑ์
34วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี60/10 ถนนนเรศวรป่าตาลเมืองลพบุรี ลพบุรี15000036-776707036-413262นางศุภารมย์ จำเดิมนางสาววิศัลยา จำเดิมดร.อัครเดช จำเดิม
35วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้95/11 หมู่ 4เทศบาลเมืองเขาสามยอดเมือง ลพบุรี15000036412278036411857นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุลนายดุลย์ สุนาถวนิชย์กุลนางพรทิพย์ โพธิ์บัว
36วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี237ต.ทะเลชุบศรอ.เมือง ลพบุรี15000036412568,4-นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นางอุบล เขียนบรรจง
37วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล244/4 หมู่ 6ต.ลำนารายณ์อ.ชัยบาดาล ลพบุรี15130036680114036680114นายนิยม วรปัญญานางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
38วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง555 หมู่ 2 หนองม่วงหนองม่วง ลพบุรี15170036-432266036-432266นางสาวพรพิมล อาสนะทองนายโอภาส เฉลยพงษ์นายทศพล ศิลลา
39วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรีธรรมโชติบางพุทราเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี16000036511907036511907ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์นางสาวจำปา พิมมาตย์ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์
40วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมันสระบุรี116/2 หมู่ 10ตาลเดี่ยวแก่งคอย สระบุรี18110036358311036358312ดร.มนูญ ชื่นชมดร.มนูญ ชื่นชมนางพร้อมพงษ์ ชื่นชม
41วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี90/2 ซอยสุขาภิบาล 3 ถนนมิตรภาพชำผักแพวแก่งคอย สระบุรี181100-3620-03430-3620-0344นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยานายจรัญ กลับกลายนายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ
42วิทยาลัยอาชีวศึกษาสยามภูมิ สระบุรี
43วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ314/8 หมู่ 5ต.บ้านสวนอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-799851038-799853บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุลบาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุลบาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
44วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ156/5 หมู่ 3 ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิทบ้านสวนเมือง ชลบุรี20000038285371038279455นายบำรุง ศิริมังคละน.ส.วริศรา ศิริมังคละนายเกียรติวิสุทธิ์ สมบูรณ์
45วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 60/9 หมู่ 4 ซ.สุขาภิบาล 11ต.หนองข้างคอกอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-151089038-798557นางเอกเอื้อย แสงหิรัญนางเอกเอื้อย แสงหิรัญนางเยาวลักษณ์ อาลักษณสุวรรณ
46วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี695/11 ก.มะขามหย่งเมือง ชลบุรี20000038277777038287276นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์นางเยาวลัักษณ์ เพ็งอิ่มนางสาวนฤมล เพ็ชรสุวรรณ
47วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ856ขต.บางปลาสร้อยอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038271558038271559ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.พัชรี สร้อยสกุล
48วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี80/90 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทต.เสม็ดอ.เมือง ชลบุรี20000038784681-4038783313ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์นายไชยยศ ตันประภัสร์ดร.วรรณา ตันประภัสร์
49วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ478ต.มะขามหย่งอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-270555038-270962นายวรศักดิ์ วัชรกำธรนายสง่า ธนสงวนวงศ์นายประสิทธิ์ พุ่มจำปา
50วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ89 หมู่8ต.หนองรีอ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี20000038476599038476599 ตดร.มณีพรรณ เมธาประยูรนางสาวสุภาสินี เมธาประยูรนางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช
51วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี55/5 ม.1ต.หนองซ้ำซากอ.บ้านบึง ชลบุรี20170038379523038379523นายอำนวย อัครเดชเรืองศรีนางเสาวลักษณ์ อัครเดชเรืองศรีนายอำนวย อัครเดชเรืองศรี
52วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ119 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือต.นาเกลืออ.บางละมุง ชลบุรี20150038-423938038-423938นายนิวัตร หมดราคี
53วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาสุขุมวิทซอย 50 พัทยาใต้หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150038-415611038-415606นายนิคม หมดราคีดร.มัลลิกา จันตะบุตรนางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี
54วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ310/6 ม.6หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150038-411064038-414649สุนันท์ ประเสริฐสมสุรเดช ประเสริฐสมปิยะดี ประเสริฐสม
55วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ119 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือต.นาเกลืออ.บางละมุง ชลบุรี20150038-423938038-423938นายนิคม หมดราคี
56วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึงอ.พานทอง ชลบุรี20160038206081038206788นายสมชาย งามวงษ์วานนายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์นายประเสริฐ กลิ่นชู
57วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง38/29ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา ชลบุรี20230038490490038490492นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
58วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง75/2 ม.10 ทุ่งสุขลาศรีราชา ชลบุรี20230038494063038494066ดร.ยงลักษณะ บุญจี๊ดนางสาวภาตะวัน บุญจี๊ดนายภาคภูมิ บุญจี๊ด
59วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา12/19 หมู่ 2ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา ชลบุรี20230038351785-นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นายเขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นางหนึ่งฤทัย อินทเศียร
60วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ175 หมู่ 9ต.นาจอมเทียนอ.สัตหีบ ชลบุรี20250038237718038235093นายยศ นัยประยูรนายศิริชัย คุรุเสถียรนายศิริชัย คุรุเสถียร
61วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ133/5 หมู่ 8ต.บางเสร่อ.สัตหีบ ชลบุรี20250038 - 73759038 - 73759ดร.นิวัตร หมดราคี
62วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค134/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดประชุมคงคาต.บางละมุงอ.บางละมุง ชลบุรี20150038-234343038-234343นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์
63วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา297/1-5 ม.6 ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี20150 0-3842-21260-3841-1802ดร.กำพล ตั้งเอกชัยนางนาตยา ตั้งเอกชัยดร.กำพล ตั้งเอกชัย
64วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ111 หมู่ 2บางพระศรีราชา ชลบุรี201100-3834-18880-3834-2111ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ
65วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย79/4 ม.4บึงศรีราชา ชลบุรี20230091-1199251038-042049นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์นายณรงค์ศักดิ์ ผาสุข
66วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา440 หมู่ 9หนองปรือบางละมุง ชลบุรี201500894035950038411329บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุลซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์นายณรงค์ รัตนโสภา
67วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง265/46 ม.1บางละมุงบางละมุง ชลบุรี20150038182585038182585นายนิคม หมดราคีนางมัลลิกา จันตะบุตรนางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
68วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ77/1 ถ.จันทอุดมต.เชิงเนินอ.เมือง ระยอง21000038-861568038-861569ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณดร.รักชนก แสวงกาญจน์นายไพศาล เชาวน์ดี
69วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี309ต.เชิงเนินอ.เมือง ระยอง21000038-022835-038-022835-ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงษ์ช่วงนายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อมนายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
70วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง299/1 ม.5 ถ.สุขุมวิทต.เชิงเนินอ.เมืองระยอง ระยอง21000038022845038022845นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
71วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช171/5 ม. 4ต.สำนักท้อนอ.บ้านฉาง ระยอง21130038-030-442038-030443นางสมศรี มาลีเวชนายศิริศักดิ์ มาลีเวชนายศิริศักดิ์ มาลีเวช
72วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ111/22 หมู่ 3ต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง ระยอง21130038604741-2038604741-2ดร.มัลลิกา จันตะบุตรดร.มัลลิกา จันตะบุตรนางอุทุมพร บุญญา
73วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ10/8 ซ.สุนทรภู่ 4ต.วังหว้าอ.แกลง ระยอง21110038-026400038-026401นายปราโมทย์ กล้าหาญนางสุพรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญนางสุพรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ
74วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี594ปะตงสอยดาว จันทบุรี22180039421218039421219นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศํกดิ์นางปฤษณา บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง
75วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ79 หมู่4ปัถวีมะขาม จันทบุรี221500852839594039389555นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดชานางสาวหทัยทิพย์ นิลพงษ์นางกัลยกร ตะคุณนะ
76วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์199 หมู่ 3ต.บางกะจะอ.เมือง จันทบุรี22000039391666039391698นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์นายนันทชัย ชื่นตระกูลนายอรัญ ศรีประทุม
77วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ44 ถนนสรรค์ประศาสน์หน้าเมืองเมือง ฉะเชิงเทรา24000038-511074038-515308นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์
78วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา3/48 ซ.5 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ต.หน้าเมืองอ.เมือง ฉะเชิงเทรา24000038-512426038-512426ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์0นายไชยา ระกาศรี
79วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า25 ม.7 ถ.สุวินทวงศ์ (กม.66)ต.คลองนครเนื่องเขตอ.เมือง ฉะเชิงเทรา24000038-092117038-092118นายมนัส ดาวมณีนายพชร สวัสดิ์ถาวรนายบุญมา หลิมเจริญ
80วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการฉะเชิงเทรา3/20หน้าเมืองเมือง ฉะเชิงเทรา24000038-516-024038-516-022นางเนาวรัตน์ เมืองนาโพธิ์นายพิชิต เมืองนาโพธิ์นางสาวณัฎฐวี ทองวิไลกุล
81วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ1/425 หมู่ 14 ซอย 7/3ต.บางวัวอ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา24130038-538-809038-538-810นายวรศักดิ์ วัชรกำธรนางโสภี วัชรกำธรนางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
82วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์99/9หนองตีนนกบ้านโพธ์ ฉะเชิงเทรา241400958581053038587296นางสาวนิธิดา บุรณจันทร์ดร.คุณาวุธ บุญมากนางสาวนิธิดา บุรณจันทร์
83วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม45/3 หมู่ที่ 1แสนภูดาษบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา24140038090620038090621นายตวันเทพ มีวงศ์อุโฆษนายเกษม มีวงศ์อุโฆษนางสาวปทิตตา บุญนาค
84วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี97ต.หน้าเมืองอ.เมือง ปราจีนบุรี25000037211401-นายสุชาติ วรมานะกุลนายนพดล วรมานะกุลนางกนกพร วรมานะกุล วอง
85วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี303 หมู่ 11กบินทร์กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25110037-480867037-480866ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรนายกฤษณ์ บุตรเนียรนายกฤษณ์ บุตรเนียร
86วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์295เมืองเก่ากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25240037-218963037218963นางสมรัก เปล่งปลั่งพลตรีวิชัยร่มสงฆ์นายอัษฏางค์ ลารินทา
87วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ข4-389ต.นครนายกอ.เมือง นครนายก260000886553553037321246นายวีระ สูญยี่ขันธ์นางพัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์นายวีระ สูญยี่ขันธ์
88วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกข4-196/6ต.นครนายกอ.เมืองนครนายก นครนายก26000037311691037313504ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ดร.เจษฏากร ศุขวัฒน์ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน
89วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์99/1 หมู่3ศรีนาวาเมืองนครนายก นครนายก26000097-238-591-ดร.พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุลนางพิชามญชุ์ แสงทองดร.พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุล
90วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว888 หมู่2ท่าเกษมเมืองสระแก้ว สระแก้ว27000037-447322037-447320ดร.ชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายสมพร ฉลวย
91วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ150ต.หน้าเมืองอ.เมือง ราชบุรี70000032321447 032337147 ตอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูลอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูลอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูล
92วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี80/28ต.หน้าเมืองอ.เมืองราชบุรี ราชบุรี70000032-338793,032-314767บาทหลวงปัญญา กฤษเจริญนายมนัส วงศ์ประดู่นายมนัส วงศ์ประดู่
93วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค197 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมต.โคกหม้ออ.เมือง ราชบุรี70000032-334667032-334668มุขนายกปัญญา กฤษเจริญนายมนัส วงศ์ประดู่มุขนายกปัญญา กฤษเจริญ
94วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจเลขที่ 1 ถนนราษฎร์ร่วมใจตำบลบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี70110032211955032201573นายเจริญ พัฒนวงศ์ไทยนางสาวสุภาพร สำเภาเงินนายธนาชัย ภู่มาตร
95วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง108 หมู่ 3หนองอ้อบ้านโป่ง ราชบุรี70110032-222499032-221993บาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ภราดาสารพัน แคเซอนายธีรวงศ์ อาภรณ์รัตน์
96วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี
97วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี
98วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี293/2ต.วังขนายอ.ท่าม่วง กาญจนบุรี71110034-611658-นางภัทราภรณ์ แสงหิรัญนางภัทราภรณ์ แสงหิรัญนายเอกมล แสงหิรัญ
99วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี70ท่ามะกาท่ามะกา กาญจนบุรี711200-3454-04280-3454-0427นายพิบูลย์ ยงค์กมลนางสยมพร ทองเนื้อดีนางเบญจ ใหญ่แก้ว
100วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ209 ถนนประชาธิปไตยต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองฯ สุพรรณบุรี72000035522152-นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัยนางจุฑามณี ไกรคุณาศัยนางจุฑามณี ไกรคุณาศัย
101วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม80ต.พระประโทนอ.เมือง นครปฐม73000034211867034211867นางมนัสวี เกิดสินนายอภินันท์ เหงี่ยมสง่านางมนัสวี เกิดสิน
102โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี1/1 หมู่ 3ห้วยจรเข้เมือง นครปฐม73000034-250123034284322นางอารยา คำพุูแก้วนางราณี หนูนันนางราณี หนูนัน
103วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม80ต.พระประโทนอ.เมือง นครปฐม730000868141562,034211868-9นายชโนทัย เหงี่ยมสง่า่นายอภินันท์ เหงี่ยมสง่านายชโนทัย เหงี่ยมสง่า
104วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ235ต.สระกะเทียมอ.เมือง นครปฐม73000034-200385034-200385 นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทยนายพัฒนพงษ์ พัฒนวงศ์ไทยนางสาวพรทิภา อุ่นจัตตุรพร
105วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ97/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม73110034-311263034-222392นางสาวประนอม ยังศิรินางพัชรภร ลือวิมลนายสมบัติ ธรรมนาถพงศ์
106วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี199/2ธงชัยเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี76000032425393032402120นางสาวอภิรัตน์ บัวมณีนายธัชพงศ์ เอี้ยวสกุลนางสาวอภิรัตน์ บัวมณี
107โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนท์ชะอำ849/18 ถ.เพชรเกษม(ไทยย้อย)ชะอำชะอำ เพชรบุรี76120032 508136-032 451275นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์นายสุนิล เวราโกดานายสุนิล เวราโกดา
108วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน30/1 อาคารอำนวยการ ถนนเพชรเกษม ต.หัวหินอ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์77110032-520400032-520774นายชนะการณ์ ออสุวรรณนางสาวอิสรียา ออสุวรรณนางอัจฉรียา ออสุวรรณ
109วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์14 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษมตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์77000032-810151032-810152นางสาวนงนุช พุทธคุณบวรนางสาวนงนุช พุทธคุณบวรนายสมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2564